Future Tuesdays

Exponenciálne technológie formujú našu prítomnosť a stále viac menia svet, v ktorom žijeme – ako sa vieme chrániť pred neblahými dopadmi internetovej doby?

29.10.2019
17:00 - 20:00

About
FutureTuesdays

We are kick starting a new era of exciting & educational afterwork experiences! Meet new people, refresh your brain and learn something new every Tuesday of the year at HubHub Twin City C!

Tired of meeting the same people at the same events? We feel you. Our mission at FutureNow is to put on 3-5 event sessions every single Tuesdays between 17:00 – 20:00 that all cater to various audiences.

ALL Tuesdays are for FREE. Where’s the catch? There is none! All we would love for you to do is register on site.

Ďalšie Future Tuesdays

Future Tuesdays
05.11.2019
17:00

UX dizajn: Empatia v digitálnom svete?

Akú úlohu zohrávajú pri našom spotrebiteľskom správaní emócie? Ako dizajnovať digitálne produkty tak, aby rezonovali s cieľovou skupinou? Ako vedia produktovým dizajnérom pomôcť inteligentné technológie? Na FTRNW Tuesday Vol. 36 budeme na tieto témy diskutovať s dizajnérmi mobilných aplikácií a online bankových služieb, ktorí majú za sebou bohaté skúsenosti z oblasti UX dizajnu.

Registrácia

Partners