Cenová ponuka

Cenová ponuka Partnerský balíček 1: – prenájom priestorov pre účasť zástupcu inštitúcie v programe konferencie, – technické zabezpečenie a ostatné služby spojené s prenájmom priestoru. Suma: 3 000 eur bez DPH / 3 600 eur s DPH

Cenová ponuka

Partnerský balíček 1:

– prenájom priestorov pre účasť zástupcu inštitúcie v programe konferencie,

– technické zabezpečenie a ostatné služby spojené s prenájmom priestoru.

Suma: 3 000 eur bez DPH 3 600 eur s DPH